Deklaracja dostępności
Strona BIP

Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.loustrzyki.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego … Read More

Skip to content